Skip to main content

Lenny Kuhr for Dummies
Het verstoren van het optreden van Lenny Kuhr is slecht en dom. Punt.

Dit incident een uiting van jodenhaat noemen is óók slecht en dom. De pest hebben aan Israel, aan wat Israel doet, is niet hetzelfde als de pest hebben aan joden. 'Israel' en 'joden' zijn niet hetzelfde. Als je dat niet begrijpt, ben je debiel, ben je een gore opportunist, of ben je totaal vooringenomen.
We leven in een land waarin niet-joden tegen joden die niet van Israel houden zeggen dat ze antisemiet zijn. De nieuwe onzichtbaren, de nieuwe genegeerden, dat zijn de joden die Israel niet steunen. Je van die mensen niets aantrekken is antisemitisme in de overtreffende trap, waar zo ongeveer de hele Nederlandse politiek zich schuldig aan maakt. Dat is nóg erger dan het verstoren van een optreden van Lenny Kuhr.
Vraag maar aan Jaap Hamburger van Een Ander Joods Geluid, die ik al jaren ken. Een dappere man. Tien keer zo dapper als de hele Nederlandse Tweede Kamer en de Nederlandse regering bij elkaar. Vraag hem maar eens hoe hij wordt bejegend. Door joden en niet-joden.
Je kunt inderdaad én de pest hebben aan Israel én aan joden, maar het is van levensbelang, met name in de strijd tegen antisemitisme, om duidelijk te maken dat deze dingen niet hetzelfde zijn. Wie dat onderscheid moedwillig ontkent wil dat antisemitisme blijft bestaan.
Je kunt overigens de pest hebben aan joden en Israel heel tof vinden. Een eclatant voorbeeld is Viktor Orban, een onvervalste antisemiet, voor wie in Israel de rode loper wordt uitgerold, terwijl vertegenwoordigers van de Amerikaanse anti-zionistische joodse organisatie Jewish Voice for Peace geen visa kregen. Netanyahu heeft helemaal niet zo'n probleem met antisemieten, zolang ze maar pro-Israel zijn. Zionisme en antisemitisme hebben wel het een en ander gemeen. Zionisten en antisemieten hebben in principe een hekel aan elkaar, maar ze hebben ook gemeenschappelijke belangen: ze hebben allebei de pest aan moslims en Arabieren, en ze vinden allebei dat alle joden naar een plek toe moeten waar ze hun eigen boontjes kunnen doppen. De zionisten willen dit zodat ze niet meer door anderen worden lastig gevallen, de antisemieten willen dit om van joden af te zijn.
Gristelijke gluiperds als Gert-Jan Segers, die zo dwepen met Israel en geen enkel gristelijk mededogen hebben voor Palestijnen, zijn racisten, en in het bijzonder antisemieten. Ze willen dat er zo veel mogelijk joden naar het beloofde land gaan, want dan denken ze dat Armageddon eerder komt, dat Jezus dan eerder terugkomt, die dan tegen alle joden zegt: jullie moeten je tot mij bekeren, anders gooi ik jullie in het eeuwige hellevuur!
Dit zijn allemaal voorbeelden van antisemitsme. Het optreden verstoren van Lenny Kuhr is slecht en dom, maar geen voorbeeld van antisemitisme. Lenny Kuhr vind ik overigens ook slecht en dom als ze zegt dat het afslachten en uithongeren van Palestijnen noodzakelijk is voor het voortbestaan van Israel. Ook beweerde ze onlangs dat Hamas op 7 oktober baby's in ovens had gestopt, een propagandistisch gruwelverhaal dat samen met veel andere gruwelverhalen al een tijd geleden is ontzenuwd, en wel door Israelische media zelf. Maar Lenny Kuhr is verder niet activististisch bezig, dus hoe dom en verwerpelijk haar meningen ook zijn, blijf van haar af!
Ik ben overigens wel voor tal van pro-Palestijnse acties, ook als die leiden tot 'verstoringen', maar daar moet je wel je gezond verstand bij gebruiken, en dat doen niet alle activisten, hoezeer ze het hart ook op de juiste plaats hebben. Niemand met het hart op de juiste plaats kan tolereren wat Israel in de Gazastrook doet, Hamas of geen Hamas. Als je dat wél doet ben je of debiel, of een gore opportunist, of totaal vooringenomen.
Naar aanleiding van Lenny Kuhr zijn weer allerlei discussies op social media losgebarsten. Hier de belangrijkste punten van de Gaza-sceptici, uitgezonderd het nonsensicale levend schild-argument, waar ik al uitgebreid op in ben gegaan.
Waarom is er niet meer aandacht voor Darfur en de Oeigoeren?

Dat is de flauwste smoes waarmee je kunt komen aanzetten. Natuurlijk moet er meer aandacht komen voor Darfur en de Oeigoeren, maar degenen die daar wel eens aandacht aan besteden, zijn nu juist de mensen die ook wijzen op het leed van de Palestijnen. Mensen die het leed van de Palestijnen liever verzwijgen of ontkennen, beginnen pas over Darfur en de Oeigoeren als Israel in het gedrang komt. Darfur en Oeigoerland liggen nu eenmaal verder weg. Bij het conflict tussen Israel en de Palestijnen zijn wij direct betrokken, niet alleen op historische gronden, maar omdat wij nauwe betrekkingen onderhouden met Israel, en omdat Israel een strategische- en handelspartner is, waardoor de Palestijnen kunnen verrekken. Wij hebben dus direct schuld aan het onrecht dat de Palestijnen wordt aangedaan, ook al zeggen we wel eens: foei, Israel! De Palestijnen zijn ook mensen, hoor!
Waarom worden de dodentallen van het 'door Hamas gecontroleerde' ministerie van Gezondheid zo weinig in twijfel getrokken?

Omdat de VS en Israel zelf die nauwelijks in twijfel trekken. En waarom trekken ze die nauwelijks in twijfel? Omdat tijdens vorige bommencampagnes van Israel in Gaza, de door het 'door Hamas gecontroleerde' ministerie van Gezondheid in Gaza (waar veel ambtenaren van de Palestijnse Autoriteit weken) verstrekte dodentallen vrijwel overeenkwamen met die van Israel. En hoe dat kan? Omdat Israel samen met de Palestijnse Autoriteit het bevolkingsregister van Gaza beheert, aangezien Israel nog altijd de hoogste verantwoordelijke overheid is in Gaza. Israel en de Palestijnse Autoriteit ontvangen dus ook alle overlijdenscertificaten van artsen in ziekenhuizen in Gaza.

©Carl Stellweg

Comments

Popular posts from this blog

Een stinkend bouwwerk van hypocrisie

  De aanvallen op ziekenhuizen in Oekraïne werden zonder voorbehoud als oorlogsmisdaad veroordeeld. Nu, in Gaza, is er veel meer aarzeling. Zouden ziekenhuizen toch niet een legitiem militair doelwit kunnen zijn? 'Meten met twee maten,' wordt er dan geroepen. Daar is tegenin te brengen dat je de oorlog van Israel tegen Hamas gerechtvaardigder zou kunnen noemen omdat Oekrainers geen 1200 Russen op veelal beestachtige wijze hebben vermoord. Ik heb naar bijna alle beelden van 7 oktober gekeken die ik kon vinden. En zelfs al zijn niet alle gerapporteerde gruwelen waar, ik heb zelden zo'n moorddadige smeerlapperij gezien als op 7 oktober. Inderdaad te vergelijken met ISIS, en Algerije in de jaren negentig, toen dat land werd geteisterd door de Gewapende Islamitische Groep. En toch is Israel voor mij de absolute bad guy in dit conflict. Ik 'kies' partij. De Palestijnse partij. Ik weiger om met een soort handenwringende machteloze wanhoop hier tegenaan te kijken. Ik haat z

De gekoesterde vijand

Niemand schijnt nog te weten hoe die ook alweer precies in haar werk ging, die 'terugtrekking' door Israël uit de Gazastrook in 2005, waardoor Hamas nu 'volledig verantwoordelijk' zou zijn voor de penibele levensomstandigheden daar. Niemand schijnt te weten, schijnt ooit te hebben geweten, hoe Hamas eigenlijk aan de macht kwam in de Gazastrook. Ik schreef daar jaren geleden een lang achtergrondverhaal over dat nog steeds relevant is. Vandaar ik dat ik het nu weer plaats: Door Carl Stellweg Meer dan 2100 doden, vele duizenden gewonden, een half miljoen ontheemden en een materiële schade waarvan het herstel vele jaren zal vergen: ziedaar de oogst van vijftig dagen rauwe asymmetrische oorlogvoering in de Gazastrook. Volgens Israël ging het om zelfverdediging. Duidelijk is in ieder geval dat de operatie ‘Protective Edge’ van 8 juli 2014 tot en met 26 augustus 2014   onderdeel is van een patroon, een wetmatigheid, waarvoor tien jaar geleden een bewuste basis is gelegd, en wa